Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2010


Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXIX-298/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.02.2013r. poz. 2236)
 • Uchwała Nr XL-304/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.06.2010r. Nr 123, poz. 2708)
 • Uchwała Nr XLI-311/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.03.2013r. poz. 3138)
 • Uchwała Nr XLII-319/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 27.03.2013r. poz. 3624)
 • Uchwała Nr XLII-321/10
  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 01.07.2010r. Nr 128, poz. 2865)
 • Uchwała Nr XLII-322/10
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 01.07.2010r. Nr 128, poz. 2866)
 • Uchwała Nr XLIII-326/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 27.03.2013r. poz. 3599)
 • Uchwała Nr XLIV-334/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 03.11.2010r. Nr 185, poz. 4907)
 • Uchwała Nr XLV - 339/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.11.2010r. Nr 191, poz. 5210)
 • Uchwała Nr XLV – 341/10
  w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 15.11.2010r. Nr 191, poz. 5211)
 • Uchwała Nr XLVI-347/10
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 19.04.2013r. poz. 4812)
 • Uchwała Nr XLVI - 349/10
  w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2010–2013”(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.12.2010r. Nr 218, poz. 7423)
 • Uchwała Nr XLVI - 350/10
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 28.12.2010r. Nr 218, poz. 7424) częściowo unieważniona Uchwałą Nr 280/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2010r.
 • Uchwała Nr XLVII-353/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr XLVIII-361/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
 • Uchwała Nr II-12/10
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 25.03.2010 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 25.03.2010 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2010 r., godz. 11.32Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 12883 razy.