Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie danego powiatu. Pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Powiatu Wołomińskiego w dniu 18 grudnia 2001r.
Wszelkie zmiany następujące w ustalonym wcześniej planie sieci szkół
tj. utworzenie nowej szkoły, likwidacja, zmiana nazwy, zmiana siedziby, połączenie szkół
w zespół lub wyłączenie szkoły z zespołu, pociągają za sobą konieczność aktualizacji tego planu. Od momentu podjęcia w dniu 27 maja 2008r. ostatniej uchwały zmieniającej plan sieci szkół funkcjonujących na terenie Powiatu Wołomińskiego, nastąpiły niżej wymienione zmiany dotyczące szkół:
- utworzenie z dniem 1 września 2009 roku Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85
- utworzenie z dniem 1 września 2009 roku Technikum Zawodowego w Zespole Szkół
Terenów Zieleni w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18
- utworzenie z dniem 1 września 2009 roku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku przy ul. Piotra Skargi 5
- zmiana nazwy Technikum Mechanicznego w Tłuszczu przy ul. Radzymińskiej 2 (w związku
z utworzeniem nowego kierunku kształcenia)
- zmiana nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 (w związku
z utworzeniem klasy integracyjnej)
- aktualizacja określenia siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Urlach przy ul. Żwirki
i Wigury 4 (w związku ze zmianą numeracji nieruchomości)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2009 r., godz. 12.46Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2668 razy.