Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zasadne jest podjęcie nowej Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
Nowelizacja ustawy zakłada właściwe wykorzystanie dotacji poprzez:
• określenie przeznaczenia otrzymywanych dotacji - art. 90 ust. 3d ustawy,
• umożliwienie organom dotującym kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z ich budżetów (w tym zapewnienie osobom upoważnionym
do przeprowadzenia kontroli prawa wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji (organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania) - art. 90 ust. 3e i 3f ustawy.
Obowiązek ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2009 r., godz. 12.45Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1899 razy.