Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII – 248/09

w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Powiatem Mińskim (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.07.2009r. Nr 123, poz. 3600)
Uchwała Nr XXXIII – 248/09
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Powiatem MińskimNa podstawie art. 12 pkt. 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego wyraża wolę współdziałania z Powiatem Mińskim we wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Zabraniec w powiecie wołomińskim do miejscowości Okuniew w powiecie mińskim.


§ 2

Warunki współpracy oraz sposób finansowania inwestycji, o której mowa w §1, zostaną ustalone w drodze porozumienia, do którego zawarcia upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 01.07.2009 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 14.07.2009 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.41Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.41Magdalena RudnikEdycja strony
14.07.2009 r., godz. 12.31Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4932 razy.