Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec 2009

Uchwały Zarządu podjęte w czerwcu 2009 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr III-62/2009
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych.
 • Uchwała Nr III-63/2009
  w sprawie; zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński na rok szkolny 2009/2010.
 • Uchwała Nr III-64/2009
  w sprawie: upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
 • Uchwała Nr III-65/2009
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr III-66/2009
  w sprawie: w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych.
 • Uchwała Nr III-67/2009
  w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych.
 • Uchwała Nr III-68/2009
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszej na rzece Długiej ( droga powiatowa Nr 4308W)
 • Uchwała Nr III-69/2009
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę urządzeń kolidujących z rozbudową drogi powiatowej Nr 4361 ul. Lipińskiej w Wołominie ( na odcinku od ul. Sikorskiego do al. Niepodległości)
 • Uchwała Nr III-70/2009
  w spawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
 • Uchwała Nr III-71/2009
  w spawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-72/2009
  w spawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-73/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-74/2009
  w sprawie: zmiany uchwały Nr III-65/2009 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2009
 • Uchwała Nr III-75/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne Pani Beaty Ewy Rybak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-76/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Anny Joanny Ardel - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-77/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Magdaleny Jaskulskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-78/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Marty Iwaniec - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-79/2009
  w sprawie: zmiany w składzie komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Wołominie - SZPZOZ
 • Uchwała Nr III-80/2009
  w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SZPZOZ w Wołominie
 • Uchwała Nr III-81/2009
  w sprawie: upoważnienia dla Pani Anety Piotrowskiej do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu
 • Uchwała Nr III-82/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań zleconych
 • Uchwała Nr III-83/2009
  w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr III-84/2009
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy na zadania z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr III-85/2009
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej
 • Uchwała Nr III-86/2009
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2009 w części dotyczącej zadań własnych
 • Uchwała Nr III-87/2009
  w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr III-88/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Małgorzaty Gajcy-Czapigo - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-89/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Małgorzaty Andrzejewskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-90/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Joanny Janiny Denis - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-91/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Katarzyny Tlaga - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-92/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Magdaleny Kur - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-93/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Lucyny Towińskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-94/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Jolanty Sitek - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-95/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Bożeny Elżbiety Kielak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-96/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Adama Damaziaka - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr III-97/2009
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Anny Kurzec - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 10.06.2009 r., godz. 15.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 10.06.2009 r., godz. 15.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2009 r., godz. 15.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4011 razy.