Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2009


Podstrony:
 • Uchwała Nr XXVII-201/09
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu, (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 27.05.2009r. Nr 78, poz. 2097) częściowo uchylona na podstawie uchwały nr 58/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2009r.
 • Uchwała Nr XXIX - 215/09
  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.06.2009r. Nr 86, poz. 2318)
 • Uchwała Nr XXIX – 216/09
  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.06.2009r. Nr 86, poz. 2319)
 • Uchwała Nr XXX – 226/09
  w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 09.06.2009r. Nr 87, poz. 2370)
 • Uchwała Nr XXXI – 232/09
  w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Radzymin (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 20.07.2009r. Nr 114, poz. 3281)
 • Uchwała Nr XXXIII – 244/09
  w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.07.2009r. Nr 123, poz. 3598)
 • Uchwała Nr XXXIII – 246/09
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.07.2009r. Nr 123, poz. 3599)
 • Uchwała Nr XXXIII – 248/09
  w sprawie współpracy Powiatu Wołomińskiego z Powiatem Mińskim (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.07.2009r. Nr 123, poz. 3600)
 • Uchwała Nr XXXV – 261/09
  w sprawie uchylenia uchwały z zakresu dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 14.10.2009r. Nr 160, poz. 4698)
 • Uchwała Nr XXXVII-280/09
  w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 08.12.2009r. Nr 201, poz. 5590) uniewżniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 362/K/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku
 • Uchwała Nr XXXVIII-295/09
  w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.01.2010r. Nr 4, poz. 54)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2009 r., godz. 13.15Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 13588 razy.