Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2008


Podstrony:
 • Uchwała Nr XV – 111/08
  w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 13.04.2008r. Nr 51, poz. 1801)
 • Uchwała Nr XVII – 122/08
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 21.04.2008r. Nr 56, poz. 1985)
 • Uchwała Nr XIX-138/08
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.06.2008r. Nr 105, poz. 3738)
 • Uchwała Nr XIX-141/08
  w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu; unieważniona przez RIO
 • Uchwała Nr XIX-140/08
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-217/01 z dnia 18 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.07.2008r. Nr 130, poz. 4531)
 • Uchwała Nr XXI-157/08
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-138/08 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.07.2008r. Nr 130, poz. 4532)
 • Uchwała Nr XXI-158/08
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-140/08 z dnia 27 maja 2008r.(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.07.2008r. Nr 130, poz. 4533)
 • Uchwała Nr XXII-164/08
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu;unieważniona przez RIO
 • Uchwała Nr XXII-165/08
  w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;unieważniona przez RIO
 • Uchwała Nr XXIV-182/08
  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 31.12.2008r. Nr 221, poz. 9546)
 • Uchwała Nr XXVI-196/08
  w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 05.04.2009r. Nr 46, poz. 1134)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2008 r., godz. 11.05Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 13871 razy.