Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-32/03

w sprawie: zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego od Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie przez samorządy terytorialne gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich utylizacją.
Uchwała nr IV-32/03
Rady Powiatu Wołominskiego
z dnia 26.02.2003 r.


w sprawie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego od Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie przez samorządy terytorialne gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich utylizacją.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art.12 pkt 8 litera „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) w zw. z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego niezabudowanej nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Zielonce o łącznej powierzchni 43,1091 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 2958/4, 2958/5, 2958/6, 2958/8, 2958/18, 2958/36, 2958/40, 2958/41, dla których urządzona jest księga wieczysta KW 62330 z przeznaczeniem na prowadzenie przez samorządy terytorialne gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich utylizacją.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3307 razy.