Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-31/03

w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr IV-31/03
Rady Powiatu Wołominskiego
z dnia 26.02.2003 r.


w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjęte przez Radę Społeczną w dniu 24.01.2003r. i 21.02.2003r. uchwałami Nr 31/2003 i Nr 34/2003


§ 2

Uchwały Rady Społecznej Nr 31/2003 i Nr 34/2003 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SZPZOZ w Wołominie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3058 razy.