Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX-339/06

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II, na której znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni.
Uchwała Nr XXXIX-339/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II, na której znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na prowadzenie negocjacji w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński, nieruchomości składającej się z części działki ewid. nr 99/23 z obrębu 03-03, położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania znajdującego się na tym terenie Zespołu Szkół Terenów Zieleni, dla którego Powiat Wołomiński jest organem prowadzącym, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącym integralna część niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.59Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2111 razy.