Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX-338/06

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Kobyłka z przeznaczeniem na drogę publiczną.
Uchwała Nr XXXIX-338/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Kobyłka z przeznaczeniem na drogę publiczną.


Na podstawie art. 12 pkt 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kobyłka nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 43/16 z obrębu 12, o powierzchni 0,0627 ha, położonej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej, stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, z przeznaczeniem pod drogę publiczną, co wykazano w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały. Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2075 razy.