Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX–334/06

w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Jana Pawła II w Radzyminie (na odcinku droga krajowa nr 8 do ul. Konstytucji 3 Maja).
Uchwała Nr XXXIX–334/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2006r.


w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Jana Pawła II w Radzyminie (na odcinku droga krajowa nr 8 do ul. Konstytucji 3 Maja)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 6a ust. 2 i 3 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), w związku z podjętą przez Sejmik Województwa mazowieckiego Uchwałą Nr 128/04 z dnia 07 października 2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na obszarze województwa mazowieckiego z wyłączeniem ulic na terenie m. st. Warszawy, Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Z dniem 1 stycznia 2007r. pozbawia się ulicę Jana Pawła II - odcinek droga krajowa nr 8 do ul. Konstytucji 3 – Maja w Radzyminie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.


§ 2

Wypisuje się z wykazu dróg i ulic powiatowych, stanowiących załącznik do uchwały nr. XX – 147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalania przebiegu ulic powiatowych, ulicę wymienioną w § 1 niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.


§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2333 razy.