Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja nr XXXIX

z dnia: 26.10.2006r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXXIX–334/06
  w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ul. Jana Pawła II w Radzyminie (na odcinku droga krajowa nr 8 do ul. Konstytucji 3 Maja).
 • Uchwała Nr XXXIX–335/06
  w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Radzyminie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi powiatowej.
 • Uchwała Nr XXXIX–336/06
  w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Załuskiego, z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Załuskiego w Kobyłce, przez Powiat Wołomiński.
 • Uchwała Nr XXXIX–337/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul Załuskiego w Kobyłce.
 • Uchwała Nr XXXIX-338/06
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Kobyłka z przeznaczeniem na drogę publiczną.
 • Uchwała Nr XXXIX-339/06
  w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości położonej w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II, na której znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni.
 • Uchwała Nr XXXIX-340/06
  w sprawie: zawieszenia postępowania w przedmiocie rozpatrywania skargi Państwa D. i F. M.
 • Uchwała Nr XXXIX-341/06
  w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2007.
 • Uchwała Nr XXXIX-342/06
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2006 roku.
 • Uchwała Nr XXXIX-333/06
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.11.2006 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2006 r., godz. 11.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4868 razy.