Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-325/06

w sprawie: zmiany warunków płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała Nr XXXVIII-325/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: zmiany warunków płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

W związku z art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.), w związku z art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1319 z późn. zm.), załącznika nr 1, 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r., Nr 146, poz. 1223) a także w związku
z uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2005r. Nr XXX/244/05, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego ustala miesięczne wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii XV, tj. 2500 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset zł);
2. dodatek funkcyjny do kategorii 6, w wysokości 70 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego;
3. dodatek stażowy wynikający z innych przepisów.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2006r.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wołomińskiego.
Uzasadnienie:
Nienaganne wywiązywanie sie z obowiązków i podnoszenie kwalifikacji na własny koszt uzasadniają podwyżkę.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 13.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 13.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1859 razy.