Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-323/06

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację projektu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego w Hiszpanii”.
Uchwała Nr XXXVIII-323/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację projektu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego w Hiszpanii”.

Na podstawie art. 12 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zabezpieczających prawidłową realizację projektu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego w Hiszpanii” w ramach programu Leonardo da Vinci.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy zawieranej w ramach programu Leonardo da Vinci a dotyczącej realizacji projektu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w unijnych zakładach pracy i placówkach kształcenia praktycznego w Hiszpanii”.

Projekt realizowany będzie w latach 2006-2007. Finansowanie projektu :
- fundusze program Leonardo da Vinci 250.000 zł
- fundusze własne Powiatu 20.000 zł


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 12.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1766 razy.