Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała NrXXXVIII-322/06

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Uchwała NrXXXVIII-322/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.


Na podstawie art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256,poz.257 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego upoważnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania ministerstwu do prowadzenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.5 ust.5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) możliwe jest przekazanie właściwemu ministrowi przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia publicznych szkół rolniczych o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym . Przekazanie następuje w drodze porozumienia zawieranego pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, będącą organem prowadzącym szkoły, a właściwym ministrem.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2006 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2006 r., godz. 12.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1917 razy.