Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVII-314/06

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
Uchwała Nr XXXVII-314/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.


Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” do kwoty 200.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla “in blanco” Powiatu Wołomińskiego i podpisanie deklaracji do weksla. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005r., w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2005r., Nr 28, poz. 237) następowała będzie z dochodów budżetu Powiatu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Przedstawiona do akceptacji uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Tłuszczu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachEdycja strony
27.09.2006 r., godz. 11.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1988 razy.