Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-301/06

w sprawie: użyczenia części nieruchomości przez Powiat Wołomiński.
Uchwała Nr XXXVI-301/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: użyczenia części nieruchomości przez Powiat Wołomiński.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 261, poz 2603 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę, na nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony, przez Powiat Wołomiński części nieruchomości, stanowiącej cześć działki o numerze ewidencyjnym: 1/7, obręb 22, o powierzchni 0,1300 ha, położonej w mieście Wołomin, przy ul. Warszawskiej, na rzecz „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o. o., w celu budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”, przeznaczony na 75 miejsc postojowych, pod warunkiem, że „Koleje Mazowieckie-KM”
sp. z o. o nie będzie pobierać opłat od parkujących a jedynym warunkiem do korzystania z parkingu będzie posiadanie biletu miesięcznego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.06Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2882 razy.