Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXV-280/06

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.
Uchwała Nr XXXV-280/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.


w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Rada udziela Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2005.


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 11.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 11.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2087 razy.