Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV-278/06

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana E. H. z dnia 6 września 2004r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXIV-278/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana E. H. z dnia 6 września 2004r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Uchwała Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002r. z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Pana E. H. z dnia 6 września 2004r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2006 r., godz. 14.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2076 razy.