Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIV-275/06

w sprawie: powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XXXIV-275/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.


w sprawie: powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt.1 lit. a oraz pkt.7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz.776 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim na lata 2006-2010” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wołomińskim na lata 2006-2010.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2006 r., godz. 14.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2226 razy.