Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2020


Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XVI-183/2020
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie powiatu wołomińskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 11.02.2020r. poz. 1968)
 • UCHWAŁA NR XVII-197/2020
  w sprawie utworzenia filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce z siedzibą w Ząbkach i określenia jej zakresu działania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 02.03.2020r. poz. 2729)
 • UCHWAŁA NR XIX-211/2020
  w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.12.2020r. poz. 13163)
 • UCHWAŁA NR XX-217/2020
  w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 02.07.2020r. poz. 7255)
 • UCHWAŁA NR XXI-224/2020
  zmieniająca nazwę samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Kultury Dziedzictwa i Twórczości i nadania statutu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 10.07.2020r. poz. 7668)
 • UCHWAŁA NR XXIV-247/2020
  w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wołomińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 02.10.2020r. poz. 9990)
 • UCHWAŁA NR XXVI-258/2020
  w sprawie obowiązujących w 2021 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.11.2020r. poz. 10932)
 • UCHWAŁA NR XXVII-271/2020
  w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 02.12.2020r. poz. 11846)
 • UCHWAŁA NR XXVIII-276/2020
  zmieniająca Uchwałę Nr XIX-211/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.12.2020r. poz. 13164)
 • UCHWAŁA NR XXVIII-280/2020
  w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.12.2020r. poz. 13165)
 • UCHWAŁA NR XXVIII-282/2020
  w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Wołomiński (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.12.2020r. poz. 13166)
 • UCHWAŁA NR XXVIII-283/2020
  zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 22.12.2020r. poz. 13167)
 • UCHWAŁA NR XXVIII-288/2020
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 26.01.2021r. poz. 646)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 07.02.2020 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 07.02.2020 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2020 r., godz. 09.29Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 4101 razy.