Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała nr XXXIV-273/06

w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne.
Uchwała nr XXXIV-273/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.


w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie w drodze darowizny przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Orwida o powierzchni 2433 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 171, 172, 173 z obrębu 27, stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie sygn. akt I Ns 1083/02 z dnia 25 lutego 2005r., z przeznaczeniem na cele publiczne, w szczególności na prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz zobowiązuje Zarząd Powiatu do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2006 r., godz. 14.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1783 razy.