Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała nr XXXIV-272/06

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2005.
Uchwała nr XXXIV-272/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2005.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2060) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2005 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Zatwierdzone sprawozdanie Powiatowy Rzecznik Konsumentów przekaże właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2005.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.03.2006 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2006 r., godz. 14.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1956 razy.