Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr II-1/2006 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.01.2006r.

w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Wołomińskiego i przyjęcie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wołomińskiemu
Uchwała Nr II-1/2006
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16.01.2006r.


w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Wołomińskiego i przyjęcie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wołomińskiemu.


Na podstawie art. 186 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz uchwały Nr XXXII-262/2005 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006, -Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

1) Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr l
2) Przyjmuje się układ wykonawczy wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 2

1) Przyjmuje się plan finansowy dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wołomińskiemu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2) Przyjmuje się plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wołomińskiemu zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) Przyjmuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.02.2006 r., godz. 16.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.02.2006 r., godz. 16.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2006 r., godz. 16.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3124 razy.