Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIII-270/06

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej
Uchwała Nr XXXIII-270/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 stycznia 2006 r.


w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.


Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 ust 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2005/2006 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVII-225/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów, Rada Powiatu Wołomińskiego, uchwala co następuje:


§ 1

Powołuje się Powiatową Komisję Stypendialną w składzie:

1. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego-przewodniczący - Jadwiga Tomasiewicz.
2. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego - Grzegorz Dudzik.
3. Przedstawiciel Zarządu Powiatu Wołomińskiego - Elżbieta Solis.
4. Przedstawiciel Komisji Finansowej - Henryk Oleksiak.
5. Przedstawiciel Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - Henryka Piwowar.
6. Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Krzysztof Leś.
7. Przedstawiciel Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej – Romuald Krzysztof Kalinowski.
8. Przedstawiciel Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej - Elżbieta Mikulska.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Powołanie tej komisji jest konsekwencją zapisu §2 ust. 4 regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów przywołanego w podstawie prawnej powyższego projektu uchwały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2006 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2006 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2006 r., godz. 11.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2061 razy.