Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-268/05

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J. G. z dnia 21 czerwca 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXII-268/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana J. G. z dnia 21 czerwca 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Pana J. G. z dnia 21 lutego 2005 r. za bezzasadną.


§ 2

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 14.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3168 razy.