Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-267/05

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pt. „E – urząd – Powiat Wołomiński”.
Uchwała Nr XXXII-267/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pt. „E – urząd – Powiat Wołomiński”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia Porozumień z Burmistrzami, Wójtami Gmin, a Powiatem Wołomińskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pt.
„E – urząd – Powiat Wołomiński” w ramach Działania 1.5. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach ZPORR.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 14.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2964 razy.