Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-264/05

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXII-264/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-91/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 stycznia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 37 dodaje się:
„ 9) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
10) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców”.
2. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego w zakresie dotyczącym Wydziału Organizacji i Kadr otrzymuje następujące brzmienie:
„ Wydział Organizacji i Kadr WOK U – 13 F – 9”.
3. W związku ze zmianami wynikającymi z ust. 2 Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 14.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3076 razy.