Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXII-261/05

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 r.
Uchwała Nr XXXII-261/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku.


Na podstawie art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z nóź. zm.), oraz na podstawie art. 130 ust 2.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 nr 15 poz. 148 z późn. Zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego ustala co następuje:
§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 r. wraz z planem finansowym który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2005 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2006 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2006 r., godz. 13.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3038 razy.