Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI-259/05

w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXI-259/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz par. 41 Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2002r., Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Roczny Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwałę do wykonania powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do Uchwały Nr XXXI-259/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.


PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na rok 20061. Analiza wykonania budżetu za 2005 rok.
2. Kontrola stopnia realizacji zawartych porozumień w latach 2004 i 2005 między Zarządem Powiatu a jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi z zastosowaniem kryteriów legalności, celowości i gospodarności.
3. Kontrola wykonania budżetu w zakresie edukacji (dział oświata i wychowanie).
4. Kontrola funkcjonujących w 2005 roku w Starostwie funduszy pozabudżetowych
w zakresie zadań i osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów z zastosowaniem kryteriów legalności, celowości i gospodarności.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2005 r., godz. 15.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2099 razy.