Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI-254/05

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-189/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXXI-254/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV-189/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2001, Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.), art. 18a, ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Do wykazu jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 18 a ust. 1 ustawy dodaje się jednostkę budżetową – Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV-189/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2005 r., godz. 14.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2170 razy.