Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-252/05

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. R. z dnia 29 grudnia 2003 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Uchwała Nr XXX-252/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. R. z dnia 29 grudnia 2003 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.Na podstawie art. 231 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego przekazuje skargę Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.


§ 2

Skargę w części dotyczącej kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Wandy Lisieckiej przekazuje się do rozpatrzenia burmistrzowi Miasta i Gminy Radzymin.


§ 3

Odpis uchwały należy przesłać skarżącemu, na adres wskazany w skardze.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2005 r., godz. 12.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2853 razy.