Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXX-249/05

w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka ulicy Lipińskiej w Wołominie i odcinka ulicy Chabrowej od wsi Nowinki do wsi Janków Nowy
Uchwała Nr XXX-249/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka ulicy Lipińskiej w Wołominie i odcinka ulicy Chabrowej od wsi Nowinki do wsi Janków NowyNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 za późn. zm.), oraz art. 6a ust. 2 i 3 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Z dniem 1 stycznia 2007r. pozbawia się ulicę Lipińską – odcinek o długości 1200 mb, od ul. Sikorskiego do ul. Al. Niepodległości – w Wołominie, oraz ulicę Chabrową – odcinek o długości 600 mb, od drogi nr 635 (Nowinki) do wsi Janków Nowy, dotychczasowej kategorii drogi gminnej.


§ 2

Z dniem 1 stycznia 2007r. zalicza się do kategorii dróg powiatowych ulicę Lipińską – odcinek o długości 1200 mb, od ul. Sikorskiego do ul. Al. Niepodległości – w Wołominie, oraz ulicę Chabrową – odcinek o długości 600 mb, od drogi nr 635 (Nowinki) do wsi Janków Nowy.


§ 3

Dopisuje się do wykazu dróg i ulic powiatowych, stanowiących załącznik do uchwały nr XX – 147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu ulic powiatowych, ulice wymienione w § 2 niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.


§ 6

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.11.2005 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 11.04.2013 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2013 r., godz. 10.40Małgorzata JeznachEdycja strony
30.11.2005 r., godz. 12.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2940 razy.