Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 30.11.2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego petycja podpisana przez mieszkańców Powiatu Wołomińskiego. Wnioskujący, mając na uwadze przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, wnoszą o uruchomienie linii dziennej autobusów niskopodłogowych na trasie z Wołomina do Warszawy. Z petycją równocześnie zwrócili się do Gminy Wołomin oraz Powiatu Wołomińskiego.
Komisja zapoznała się z treścią zebranych materiałów i wyjaśnień ustalając, że:
• Obecnie zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu wołomińskiego z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu, w przeważającej mierze, jest realizowane na podstawie umowy numer 105.2015, zawartej w dniu 27 listopada 2015 roku pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Powiatem Wołomińskim w zakresie powierzenia i wykonania zadań transportu zbiorowego. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2019 roku i jest współfinansowana z budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz gmin: Wołomin, Kobyłka, Zielonka, w swojej treści nie przewiduje uruchomienia linii autobusowej z wykorzystaniem niskopodłogowego taboru autobusowego, na trasie wskazanej
w petycji.
• Z wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd Transportu Miejskiego w piśmie znak: ZTM-OKP 051.72.2019.IKR wynika, że zgodnie z zapisami „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi” trzon systemu transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej stanowi transport szynowy. Komunikacja autobusowa docelowo pełnić będzie podstawową rolę tylko na ciągach komunikacyjnych nieobsługiwanych transportem szynowym. W związku z powyższym na linii E75 (linia kolejowa Białystok-Warszawa) tabor autobusowy ma pełnić jedynie funkcje dowozową do węzłów przesiadkowych, w których możliwa jest przesiadka do transportu szynowego: w szczególności są to stacje PKP: Zagościniec, Wołomin Słoneczna, Wołomin, Kobyłka, Kobyłka-Ossów, Zielonka.
• W piśmie Starosty Wołomińskiego znak WPR.0004.2.2018.JL wskazano, że „nowoczesny tabor kolejowy dostosowany do peronów, które w ramach inwestycji zostały wybudowane zostanie uruchomiony na linii wołomińskiej w II półroczu 2019r.”
Mając na uwadze przedstawione powyżej informacje, Komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje by petycja nie była uwzględniona.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 508 razy.