Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV – 44/2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR IV – 44/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi Pana J.S. z dnia 27.01.2019r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącej sposobu udostępniania informacji publicznej Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2019 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2019 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 707 razy.