Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 17.12.2018r. wpłynęło do Rady Powiatu Wołomińskiego wystąpienie Pani K.Rz. z dnia 15.12.2018r. (sygn. akt RPW.1510.43.2018) dotyczące nieprawidłowości przy realizacji inwestycji związanej z remontem nawierzchni jezdni ul. Francuskiej i Węgierskiej w Kobyłce. Komisja rozpatrywała wystąpienie w części dotyczącej sygnalizowanych nieprawidłowości przy procedurze związanej ze zgłaszaniem remontu i dokonywaniem przebudowy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z zarzutami skarżącej, dokumentacją w sprawie oraz wyjaśnieniami Wydziału Budownictwa, Burmistrza Kobyłki oraz decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną, ponieważ zgodnie z ustaleniami złożone zgłoszenie rozpoczęcia robót spełniało niezbędne przewidziane w prawie wymogi formalne.
W trakcie prac Komisji przekazano Sekretarz Powiatu wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o niezwłoczne podjęcie działań zmierzające do prawidłowej i pełnej analizy dokumentacji dołączanej do wniosków składanych do Wydziału Budownictwa,
w szczególności tych dotyczących inwestycji publicznych mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na osoby i nieruchomości należące do prywatnych właścicieli lub innych podmiotów.
W związku z powyższym, w ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wystąpienie w części dotyczącej skargi na Starostę Wołomińskiego dotyczącej niewłaściwej kontroli nad Wydziałem Budownictwa, należy uznać za bezzasadne.
Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 476 razy.