Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV – 40/2019

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
UCHWAŁA NR IV – 40/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1

1. Dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, zwanego dalej Szpitalem, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dokonana zostaje na podstawie przedstawionego przez Szpital skorygowanego Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za rok 2017, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 808 razy.