Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV - 27/2019

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021
UCHWAŁA NR IV - 27/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr VI-6/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021”, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,
co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.03.2019 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2019 r., godz. 09.53Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 08.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 686 razy.