Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-242/05

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
Uchwała Nr XXIX-242/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z:
1. Starostą Przasnyskim
2. Starostą Płońskim
3. Starostą Wyszkowskim
w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2007 razy.