Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-239/05

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXIX-239/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 7 Statutu Powiatu Wołomińskiego (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV – 247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002r. z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego wybrano Hannę Wujkowską.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1923 razy.