Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-238/05

w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wynajmu pomieszczeń na nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Inżynierskiej 1.
Uchwała Nr XXIX-238/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wynajmu pomieszczeń na nieruchomości położonej w Zielonce przy ulicy Inżynierskiej 1.


Na podstawie art. 12 pkt. 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 18 oraz art. 37 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę i upoważnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego do odstąpienia od trybu przetargowego i wynajmu na okres powyżej 3 lat pomieszczeń na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb 4-90-05 położonej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1, przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jasnej 22.


§ 2

Pomieszczenia wymienione w § 1 będą wykorzystywane w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1955 razy.