Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Wa.492.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2033
 • Uchwała Nr Wa.493.2018
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku dotycząca opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 i o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
 • Uchwała Nr Wa.92.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr Wa.93.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2019 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.
 • Uchwała Nr 8.129.2019
  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr IV-42/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019r. zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.
 • Uchwała Nr Wa.268.2019
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Powiat Wołomiński obligacji komunalnych o wartości nominalnej 14 500 000 zł.
 • Uchwała Nr 17.255.2019
  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI-164/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr 3.53.2019
  w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XV-174/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Uchwała Nr 3.54.2019
  w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XV-175/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok.
 • Uchwała Nr Wa.205.2020
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2019 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.01.2019 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.01.2019 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2019 r., godz. 10.55Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1721 razy.