Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Informacja o dostępności punktów dla osób niepełnosprawnych

SPOSÓB UMAWIANIA TERMINU WIZYTY PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ LUB DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl. W treści e-maila należy co najmniej:
1) wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
2) wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
4) podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.
Dysponent npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem pomocy prawnej składają Staroście Wołomińskiemu oświadczenie, w formie papierowej lub elektronicznej (treść oświadczenia poniżej), że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 17.12.2018 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 21.05.2019 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2019 r., godz. 10.09Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 10.06Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 10.03Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 10.02Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 10.02Dorota RomańczukUsunięcie powiązania strony z plikiem
21.05.2019 r., godz. 10.02Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 10.00Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 09.56Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.23Dorota RomańczukPowiązanie strony z plikiem
17.12.2018 r., godz. 14.23Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 1414 razy.