Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAPISY NA WIZYTY W PUNKTACH

informacja o sposobie umawiania terminu wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wołomińskiego
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ. Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wołomińskiego należy umawiać telefonicznie, zgłoszeń dokonuje się wyłącznie na numer telefonu:

735 736 797 – zapisy na wizytę co 40 minut,

w następujących dniach i godzinach:
poniedziałki: 12.00 – 17.00,
środy: 11.00 – 15.00,
piątki: 8.00 – 12.00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności wizyt. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

UWAGA:
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

SPOSÓB UMAWIANIA TERMINU WIZYTY PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ LUB DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefoniczne 735 736 797 lub za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl. W treści e-maila należy co najmniej:
1) wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
2) wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
4) podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.
Dysponent npp.zapisy@powiat-wolominski.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem pomocy prawnej składają Staroście Wołomińskiemu oświadczenie, w formie papierowej lub elektronicznej, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 17.12.2018 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 12.12.2019 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2019 r., godz. 14.12Dorota RomańczukEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 10.12Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 10.10Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 09.55Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 09.54Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 09.44Dorota RomańczukEdycja strony
21.05.2019 r., godz. 09.43Dorota RomańczukEdycja strony
02.05.2019 r., godz. 08.23Dorota RomańczukEdycja strony
01.02.2019 r., godz. 14.26Dorota RomańczukEdycja strony
31.12.2018 r., godz. 11.31Dorota RomańczukEdycja strony
31.12.2018 r., godz. 11.29Dorota RomańczukEdycja strony
31.12.2018 r., godz. 11.22Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 09.23Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 09.08Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 09.07Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 09.07Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 08.59Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 08.59Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 08.58Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 08.56Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.09Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2065 razy.