Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA POMOCY

osoby uprawnione do otrzymania pomocy / sposoby wykazania uprawnienia / osoby uprawnione do udzielania pomocy
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA POMOCY ORAZ SPOSOBY WYKAZANIA UPRAWNIENIA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, która: nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.
2. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 17.12.2018 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 29.01.2019 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2019 r., godz. 11.10Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2019 r., godz. 11.10Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 10.38Dorota RomańczukEdycja strony
20.12.2018 r., godz. 13.11Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.00Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.43Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.42Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.41Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.40Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.40Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.29Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2567 razy.