Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem porady można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 17.12.2018 r., godz. 13.29
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 16.05.2019 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2019 r., godz. 10.33Dorota RomańczukEdycja strony
01.02.2019 r., godz. 14.50Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2019 r., godz. 11.09Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2019 r., godz. 11.09Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2019 r., godz. 11.08Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 10.37Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.06Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.05Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.05Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.04Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 14.04Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.59Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.59Dorota RomańczukEdycja strony
17.12.2018 r., godz. 13.29Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2176 razy.