Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Dostawę rur PP SN 8 z kielichami o średnicy Ø400x6000 i Ø600x6000, z przeznaczeniem na remonty przepustów znajdujących się w pasie dróg

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 21.11.2018 r. do godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Dostawę rur PP SN 8 z kielichami o średnicy Ø400x6000 i Ø600x6000, z przeznaczeniem na remonty przepustów znajdujących się w pasie dróg powiatowych.


Lp. Nazwa Ilość
1. Rura PP SN 8 z kielichem Ø 400x6000 32
2. Rura PP SN 8 z kielichem Ø 600x6000 26Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 21.11.2018 r. do godz. 1000

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:

dane oferenta (nazwa, siedziba)

„DOSTAWA RUR PP SN 8”

nie otwierać przed 21.11.2018 r. godz.12.00Oferty złożone po terminie będą zwrócone Dostawcom bez otwierania.

2. Miejsce otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Asfaltowa 1, Zagościniec,
05 – 200 Wołomin,
dnia 21.11.2018 r. godz.12.00

Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk oferty – Załącznik nr 1
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Zaakceptowane i podpisane Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3
Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Waldemar Majewski, Krzysztof Kornacki e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 3


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2018 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 13.11.2018 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2018 r., godz. 13.34Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2795 razy.