Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 09.11.2018. r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


W dziale IV Określenie Przedmiotu Zamówienia w danych technicznych, zmienia się pkt. 23, zmianie ulegają również istotne warunki umowy oraz formularz ofertowy (informacja w załączniku)

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Wołomiński
adres: ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin
telefon/fax: (22) 776-50-93
e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 €
III. PODSTAWA PRAWNA
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Inwestycji i Drogownictwa:
Dane techniczne:
1. Rok produkcji : 2018,
2. Moc: min 99 KM,
3. Rodzaj nadwozia: hatchback/crossover, 5 drzwiowy,
4. Paliwo : benzyna/diesel,
5. Ilość biegów : 6MT,
6. Silnik : min 1,4 l,
7. Przednie poduszki bezpieczeństwa,
8. Boczne poduszki kurtynowe,
9. Systemy kontroli trakcji i stabilizacji pojazdu,
10. Elektryczne wspomaganie kierownicy,
11. Przednie i tylne szyby elektryczne,
12. Manualna klimatyzacja,
13. Światła do jazdy dziennej LED,
14. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
15. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,
16. Regulacja wysokości siedzenia kierowcy,
17. Dodatkowy komplet opon: zimowe/letnie
18. Trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, koło zapasowe lub dojazdowe,
19. Radio samochodowe z systemem Bluetooth,
20. Kamera cofania,
21. Elementy ekologiczne: Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi wg najnowszych Europejskich Standardów Emisji Spalin dla silników benzynowych – euro 6d
22. Samochód powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, bezwypadkowy oraz posiadać oryginalną powłokę lakierniczą.
23. Oferowany okres gwarancji wg danych producenta lub gwarancji Dostawcy jednak nie krótszy niż 3 lata.
24. Termin dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 09.11.2018. r. do godz. 1200
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
1) dane oferenta (nazwa, siedziba)
a. dotyczy: dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego,
2) nie otwierać przed 09.11.2018 godz. 13.00
3) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4) Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego tj. WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 05 – 200 Wołomin pokój Nr 12 godz. 13.00.

5) Sesja otwarcia ofert. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wyżej wymienionych informacji.
6) W wyniku dokonania oceny złożonych ofert wybrana zostanie oferta Dostawcy, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot dostawy, spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.10.2018 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 05.11.2018 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.11.2018 r., godz. 10.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.10.2018 r., godz. 15.24Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2940 razy.