Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV - 605/2018

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
UCHWAŁA NR LIV - 605/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030 polegających na:
1) zmianie tytułu Uchwały Nr XXVII - 483/2017, który otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033"
2) zmianie załącznika Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033", w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmianie załącznika Nr 2 pn.:"Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 14.28Małgorzata JeznachEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 14.19Małgorzata JeznachEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 12.50Małgorzata JeznachEdycja strony
25.10.2018 r., godz. 12.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1825 razy.